เกี่ยวกับเรา

บริษัท บีดี ไวร์คัท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นผู้ผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง ด้วยเครื่องจักรมาตรฐาน บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นโดย

นายภูเบส ศรีสดใส และ นายนพดล ศรีสดใส

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตงานที่มีความละเอียดสูงตามค่าที่ลูกค้ากำหนด ทั้งขนาดและพื้นผิวที่ตัด โดยช่างที่มีประสบการณ์

ด้านงานไวร์คัทมากกว่า 10 ปีและการวัดที่มีคุณภาพ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ทั้งคุณภาพและความรวดเร็วในการทำงาน

ในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการทางอุตสาหกรรมในการเพิ่มผลผลิต Productivity

และลดเวลาการทำงานอันจะทำให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด

                       

ลงเครื่องไวร์คัทเพิ่มเพื่อรองรับงานไวร์คัทลูกค้าในปี 2016

Visitors: 35,387